STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro là bộ kết nối hệ thống cobas 6000 connection kit (08112487001) Hitachi High-Technologies Corporation, Nhật Roche Diagnostics GmbH, Đức Là bộ kết nối hệ thống xét nghiệm với hệ thống tự động hóa Quy tắc 5.1, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại A