STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ đa năng TS-103 Takeuchi Manufacturing Co., Ltd. Takeuchi Manufacturing Co., Ltd. Hỗ trợ các hoạt động phẫu thuật bệnh nhân trong phòng khám, bệnh viện Quy tắc 12, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A