STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện: Bóng nước silicon Silicon Cushion Shenzhen Hyde Medical Equipment Co., Ltd Shenzhen Hyde Medical Equipment Co., Ltd Dùng để đựng nước cho máy tán sỏi ngoài cơ thể Quy tắc 9, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại C