STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bốc thụt tháo B-TT Công Ty Cổ Phần Và Thương Mại Thiết Bị Y Tế Thái Bình Công Ty Cổ Phần Và Thương Mại Thiết Bị Y Tế Thái Bình Dùng trong y các cơ sở y tế, bệnh viện Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
2 Hộp đựng dụng cụ HĐ-DC Công Ty Cổ Phần Và Thương Mại Thiết Bị Y Tế Thái Bình Công Ty Cổ Phần Và Thương Mại Thiết Bị Y Tế Thái Bình Dùng trong y các cơ sở y tế, bệnh viện Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
3 Ống cắm panh CP-304 Công Ty Cổ Phần Và Thương Mại Thiết Bị Y Tế Thái Bình Công Ty Cổ Phần Và Thương Mại Thiết Bị Y Tế Thái Bình Dùng trong y các cơ sở y tế, bệnh viện Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
4 Song chắn giường bệnh TG-304 Công Ty Cổ Phần Và Thương Mại Thiết Bị Y Tế Thái Bình Công Ty Cổ Phần Và Thương Mại Thiết Bị Y Tế Thái Bình Dùng trong y các cơ sở y tế, bệnh viện Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A