STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test thử Anioxyde 1000 LD Bandelettes Anioxyde 1000 LD Laboratoires Anios Laboratoires Anios Kiểm tra nồng độ peracetic acid trong dung dịch Anioxyde 1000 LD QT5, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ và ống nội soi Anioxyde 1000 LD Laboratoires Anios Laboratoires Anios Khử khuẩn mức độ cao dụng cụ nhạy cảm với nhiệt và ống nội soi QT15, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C