STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 (Họ) Hộp hấp và phụ kiện bảo quản dụng cụ phẫu thuật Theo phụ lục Theo phụ lục Conmed Corporation Sử dụng trong việc bảo quản và hấp tiệt khuẩn Quy tắc 6, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A