STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ điện thủy lực Theo phụ lục Theo phụ lục Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd., China - Dùng để cố định và tạo nhiều tư thế nằm cho bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật. Quy tắc 12 TTBYT Loại A