STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski Vật liệu sử dụng trong điều trị nha khoa, tái tạo ống tủy Quy tắc 5, 6, 8 mục 1 TTBYT Loại B