STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI- (Id-no.50071) DiaMed GmbH DiaMed GmbH Xác định nhóm máu ABO/Rh bằng xét nghiệm antiglobulin trực tiếp (DAT) cho trẻ sơ sinh. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị Y Tế chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 2 TTBYT Loại D