STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị điều trị ghế nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục CEFLA S.C Dùng trong nha khoa - Dùng để hỗ trợ các chuyên viên y tá, bác sĩ, kỹ thuật viên phòng khám nha khoa đáp ứng nhu cầu điều trị trên răng hàm mặt. Quy tắc 9, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B