STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng ca đẩy bệnh nhân (Cáng đẩy bệnh nhân) HO-709 Nanning Hhao Technology Co., Ltd/ China Nanning Hhao Technology Co., Ltd/ China Được sử dụng chủ yếu trong việc hỗ trợ di chuyển của bệnh nhân, y tá và bác sĩ. Quy tắc 04, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Xe lăn HO-W101 Nanning Hhao Technology Co., Ltd/ China Nanning Hhao Technology Co., Ltd/ China Được sử dụng chủ yếu trong việc hỗ trợ di chuyển của bệnh nhân, y tá và bác sĩ. Quy tắc 04, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A