STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xe đẩy chuyển bệnh nhân (Băng ca chuyển bệnh) SKB041-1 Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd – Trung Quốc Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd – Trung Quốc Dùng để vận chuyển cấp cứu và điều trị bệnh nhân Quy tắc 04, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Bàn khám bệnh chạy bằng điện X27 Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd – Trung Quốc Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd – Trung Quốc No.35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China Quy tắc 04, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A