STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng HAC080P LK LAB KOREA CO.,LTD, Hàn Quốc LK LAB KOREA CO.,LTD, Hàn Quốc dùng để tiệt trùng Quy tắc 15 Phần II, Thông tư 39 /2016/TT-BYT . TTBYT Loại C
2 Tủ sấy tiệt trùng LO-FS050 LK LAB KOREA CO.,LTD, Hàn Quốc LK LAB KOREA CO.,LTD, Hàn Quốc dùng để tiệt trùng Quy tắc 15 Phần II, Thông tư 39 /2016/TT-BYT . TTBYT Loại C
3 Tủ sấy tiệt trùng LO-FS150 LK LAB KOREA CO.,LTD, Hàn Quốc LK LAB KOREA CO.,LTD, Hàn Quốc dùng để tiệt trùng Quy tắc 15 Phần II, Thông tư 39 /2016/TT-BYT . TTBYT Loại C