STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose GLUC3 (08057800190) Roche Diagnostics GmbH Roche Diagnostics GmbH, Đức Dùng để định lượng lucose trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và dịch não tủy người Quy tắc 6, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại B