STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi hậu môn nhân tạo trẻ em Ostomy Bag STEADLIVE 101040 Wuhan Sitaili Medical Apparatus Development Co., Ltd Wuhan Sitaili Medical Apparatus Development Co., Ltd Dùng chứa phân thoát ra từ lỗ mở ra da (hậu môn nhân tạo) Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A