STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thoát dịch tầm sâu 33700 Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG, Czech Republic Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG, Germany Chỉ định sử dụng kết hợp với máy hút áp lực âm, dùng để hút dịch từ vết thương và vận chuyển tới túi chứa dịch. - Dùng cho các vết thương ổ bụng và vết thương sâu, bề mặt rộng, vết thương kéo dài. - Quy tắc 11 - Điều 4, mục 2d, Nghị định 169/2018/ NĐ-CP TTBYT Loại B