STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm bù da (bolus) 04126; 04127 Renfu renfu Hỗ trợ tăng liều xạ vào bề mặt da cần điều trị của bệnh nhân. Quy tắc 04 TTBYT Loại A
2 Đệm chân không cố định R-E5005-75; R-E5006-75; R-E5007-75 Renfu renfu Hỗ trợ cố định bệnh nhân trong điều trị xạ trị Quy tắc 04 TTBYT Loại A
3 Mặt nạ/ Lưới nhựa cố định đầu cổ vai RF-Y102P-2001W; RF-Y102P-2005W Renfu renfu Sử dụng tương thích với đế cố định HeadSTEP của hãng Elekta để cố định vùng đầu cổ vai bệnh nhân Quy tắc 04 TTBYT Loại A
4 Mặt nạ/ Lưới nhựa cố định đầu RF-Y100P-2001W; RF-Y100P-2002W; RF-Y100P-2003W Renfu renfu Sử dụng tương thích với đế cố định HeadSTEP của hãng Elekta để cố định vùng đầu bệnh nhân. Quy tắc 04 TTBYT Loại A
5 Mặt nạ/ Lưới nhựa cố định đầu RF-Y101P-2001W; RF-Y101P-2005W Renfu renfu Sử dụng tương thích với đế cố định HeadSTEP của hãng Elekta để cố định vùng đầu bệnh nhân Quy tắc 04 TTBYT Loại A