STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent nội mạch làm thay đổi hướng dòng chảy mạch máu não Theo phụ lục Theo phụ lục MicroVention Europe SARL, Pháp Sử dụng trong mục đích can thiệp làm tắc túi phình mạch máu não. Quy tắc 8, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D