STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi hậu môn nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Zhende Medical Co., Ltd., China - Dùng chứa phân thoát ra từ lỗ hậu môn nhân tạo. Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Sản phẩm phụ kiện chăm sóc hậu môn nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Zhende Medical Co., Ltd., China - Chống kích ứng da quanh hậu môn nhân tạo, tăng độ bám dính của túi hậu môn nhân tạo, giảm viêm loét, chăm sóc vệ sinh vùng da quanh hậu môn nhân tạo. Quy tắc 4 TTBYT Loại A