STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng dính y tế 72mm x 19mm- Safbgo; 72mm x 19mm- Wingo; Zhejiang Bangli Medical Products Co.,Ltd Zhejiang Bangli Medical Products Co.,Ltd Sử dụng bảo vệ các vết thương nhỏ, vết trầy xước, rách da, vật nhọn đâm Quy tắc 1; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A