STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị điều khiển lưu lượng oxy tự động và phụ kiện đi kèm Oxygen Therapy Device Pro O2matic ApS O2matic ApS Tự động điều khiển lưu lượng oxy cho bệnh nhân. Quy tắc 2 TTBYT Loại B