STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn chải vệ sinh ống nội soi kết hợp Single Use Combination Cleaning Brush BW-411B, BW-412T Công ty TNHH Olympus Việt Nam OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. Các thiết bị này được thiết kế để vệ sinh kênh hút của ống nội soi Olympus và các lỗ mở của các phụ kiện bằng cách sử dụng bàn chải vệ sinh kênh và bàn chải vệ sinh ống nội soi kết hợp để vệ sinh kênh từ van sinh thiết đến khu vực phân nhánh và đường ống hút của máy nội soi Olympus được chỉ định. Không sử dụng các thiết bị này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng của chúng. Quy tắc 4, Mục A, Phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A