STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn chải vệ sinh đơn Single Use Channel-Opening Cleaning Brush MAJ-1339 Công ty TNHH Olympus Việt Nam OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng cùng với ống nội soi của Olympus được chỉ định để vệ sinh các khe hở của kẹp và kênh hút (trong lòng từ cổng kênh thiết bị đến khớp nối ống hút và bên trong của vỏ van hút, thang nâng kẹp). Không sử dụng thiết bị cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng. Thiết bị này chỉ dành cho mục đích sử dụng một lần. Không cố gắng sử dụng lại. Thiết bị này là thiết bị không tiệt trùng Quy tắc 4, Mục A, Phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A