STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư tiêu hao dùng cho máy phân tích điện giải Theo phụ lục Theo phụ lục SFRI SAS, France sử dụng trong máy điện giải Căn cứ nghị định 36/2016/NĐ-CP/ TTBYT Loại A