STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phần mềm theo dõi bệnh nhân MCS bản PTO M1089260 GE Healthcare Finland Oy GE Healthcare Finland Oy Sử dụng theo dõi bệnh nhân từ xa thông qua internet QT9, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Phần mềm theo dõi bệnh nhân MCS bản ATO M1089261 GE Healthcare Finland Oy GE Healthcare Finland Oy Sử dụng theo dõi bệnh nhân từ xa thông qua internet QT9, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Bản quyền phần mềm theo dõi bệnh nhân MCS V6.3 2091923-001 GE Healthcare Finland Oy GE Healthcare Finland Oy Sử dụng theo dõi bệnh nhân từ xa thông qua internet QT9, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Thiết bị kết nối ngoại vi vào Monitor Unity Network ID Critikon de Mexico, S. de R.L. de C.V. GE Medical Systems Information Technologies, Inc. Unity Network ID được thiết kế để thu thập dữ liệu và quản lý thông tin lâm sàng với các thiết bị cạnh giường độc lập. Unity Network ID truyền tải dữ liệu và chuyển đổi định dạng sang các giao thức giao tiếp phù hợp. Mạng này không kiểm soát bất kỳ thiết bị lâm sàng nào (thiết bị cạnh giường độc lập) mà nó được kết nối. QT9, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C