STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật Liệu Hàn Răng Theo phụ lục Theo phụ lục VOCO GmbH Vật liệu hàn răng chủ yếu dùng trong nha khoa. Sau khi sản phẩm cứng lại, được gắn chặt vào răng hoặc implant và có thể tồn tại khoảng 2-3 năm trong miệng hoặc lâu hơn Quy tắc 8, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B