STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi ép cuộn (dẹt/phồng) Theo danh mục đính kèm Anqing YIPAK Packaging Material Co.,Ltd Anqing YIPAK Packaging Material Co.,Ltd Đóng gói dụng cụ y tế trước khi đưa vào tiệt khuẩn hơi nước, Ethylene Oxide Quy tắc 4 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Túi ép cuộn Tyvek Theo danh mục đính kèm Anqing YIPAK Packaging Material Co.,Ltd Anqing YIPAK Packaging Material Co.,Ltd Đóng gói dụng cụ y tế trước khi đưa vào tiệt khuẩn hơi nước, Ethylene Oxide Quy tắc 4 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Túi ép lẻ (dẹt/phồng) Theo danh mục đính kèm Anqing YIPAK Packaging Material Co.,Ltd Anqing YIPAK Packaging Material Co.,Ltd Đóng gói dụng cụ y tế trước khi đưa vào tiệt khuẩn hơi nước, Ethylene Oxide Quy tắc 4 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Giấy gói Theo danh mục đính kèm Anqing YIPAK Packaging Material Co.,Ltd Anqing YIPAK Packaging Material Co.,Ltd Đóng gói dụng cụ y tế trước khi đưa vào tiệt khuẩn hơi nước, Ethylene Oxide Quy tắc 4 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Vải không dệt Theo danh mục đính kèm Anqing YIPAK Packaging Material Co.,Ltd Anqing YIPAK Packaging Material Co.,Ltd Đóng gói dụng cụ y tế trước khi đưa vào tiệt khuẩn hơi nước, Ethylene Oxide Quy tắc 4 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A