STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm MFS96000BQ; MFS93050KQ; MFS98000KQ; MFS95000GJJ; MFS95000GJK; MFS95000GJD; MFS95000GJT; MNS93050KQV Shenzhen Medico Technology Co., Ltd Shenzhen Medico Technology Co., Ltd Dùng để lấy mẫu bệnh phẩm trong lĩnh vực y tế, xét nghiệm Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A