STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu nhựa in 3D_In cầu, mão răng NextDent C&B MFH, NextDent C&B VERTEX-DENTAL B.V. VERTEX-DENTAL B.V. Dùng để in cầu mão răng tạm gắn trên hàm răng giả hoặc gắn trên cùi răng của bệnh nhân Quy tắc 5, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B