STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bậc tam cấp dùng cho phẫu thuật viên TBYT-01-TSC Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Sử dụng cho phẫu thuật viên phòng mổ , hoặc bệnh nhân bước lên bàn khám Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
2 Bàn khám TBYT-02-TSC Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Dùng để thăm khám bệnh Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
3 Bàn Mayo TBYT-03-TSC Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Dùng để dụng cụ y tế trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
4 Bàn sinh TBYT-04-TSC Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Dùng để trong phòng sản Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
5 Bảng bệnh án TBYT-05-TSC Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Dùng để theo dõi bệnh án bệnh nhân gắn ở giường bệnh Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
6 Cây dịch truyền TBYT-06-TSC Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Dùng để treo bình truyền dịch Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
7 Ghế inox (Ghế khám bệnh) TBYT-07-TSC Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Dùng để bác sĩ/ bệnh nhân ngồi trong thăm khám bệnh Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
8 Giường bệnh nhân TBYT-08-TSC Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Dùng để lưu trú bệnh nhân Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
9 Giường cấp cứu TBYT-09-TSC Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Dùng để lưu trú bệnh nhân, di chuyển bệnh nhân Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
10 Hộp hấp TBYT-10-TSC Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Dùng để hấp dụng cụ, băng gạc Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
11 Kềm Y tế TBYT-11-TSC Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Dùng trong phẫu thuật Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
12 Kéo Y tế TBYT-12-TSC Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Dùng trong phẫu thuật Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
13 Kẹp Y tế TBYT-13-TSC Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Dùng trong phẫu thuật Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
14 Khay Y tế TBYT-14-TSC Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi /Việt Nam Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi /Việt Nam Dùng để dụng cụ y tế Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
15 Nhíp Y tế TBYT-16-TSC Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi TBYT-16-TSC Dùng trong phẫu thuật Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
16 Ống cắm Panh TBYT-17-TSC Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Dùng để dụng cụ phẫu thuật Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
17 Panh Y tế TBYT-18-TSC Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Dùng trong phẫu thuật Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
18 Tủ đầu giường TBYT-19-TSC Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Dùng để trong phòng lưu trú bệnh nhân Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
19 Tủ đựng dụng cụ TBYT-20-TSC Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Dùng để dụng cụ y tế, phẫu thuật Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
20 Tủ thuốc TBYT-22-TSC Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Dùng để thuốc / bảo quản thuốc Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
21 Xe đẩy bệnh nhân nằm inox (Xe đẩy Băngca) TBYT-23-TSC Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Dùng để vận chuyển bệnh nhân trong bệnh viện, trung tâm y tế Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
22 Xe đẩy bệnh nhân ngồi TBYT-24-TSC Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Dùng để vận chuyển bệnh nhân trong bệnh viện, trung tâm y tế Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
23 Xe đẩy y tế TBYT-25-TSC Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Dùng để dụng cụ phẫu thuật thuốc tiêm, bông- băng – gạc, các vật dụng y tế, thiết bị phòng mổ Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
24 Lavabo y tế TBYT-15-TSC Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Dùng để vệ sinh trước và sau khi phẫu thuật Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
25 Tủ sấy khô dụng cụ TBYT-21-TSC Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Dùng để sấy khô dụng cụ Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A