STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị kiểm soát nhiệt độ máu Theo phụ lục Theo phụ lục Gentherm Medical, LLC, USA - Dùng để cung cấp khả năng quản lý nhiệt độ máu hiệu quả, đáng tin cậy và độ yên tĩnh cao. Sử dụng trong quá trình tim phổi và các thủ thuật tim mạch khác liên quan. Quy tắc 9 TTBYT Loại B