STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu chống sâu răng Theo phụ lục Theo phụ lục 3M ESPE Dental Products Clinpro™ 5% Sodium Fluoride White Varnish là véc ni có tác dụng bít kín cơ học các ống ngà bị hở để điều trị nhạy cảm ê buốt răng. Quy tắc 5, Mục B, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B