STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị kiểm soát thân nhiệt bệnh nhân Theo phụ lục Theo phụ lục Gentherm Medical, LLC, USA - Kiểm soát và duy trì nhiệt độ cơ thể bệnh nhân. Quy tắc 9 TTBYT Loại B