STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông nội khí quản Scacett có đường hút nhớt trên bóng chèn Theo phụ lục Theo phụ lục Smiths Medical International Ltd Khai thông và bảo vệ đường thở, thông khí nhân tạo xâm nhập Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B