STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van tim sinh học và trợ cụ Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Inc. Sản phẩm được chỉ định để thay thế van động mạch chủ tự nhiên hoặc nhân tạo bị bệnh, bị hỏng hoặc trục trặc chức năng. QT8, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D