STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi Tyvek đựng dụng cụ tiệt khuẩn NWTP07520; NWTP1028; NWTP1530; NWTP2040; NWTP2545; NWTP3060 Albert Browne Limited STERIS Corporation Dùng để đóng gói dụng cụ trong quá trình tiệt khuẩn Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị chẩn đoán Invitro; Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Túi Tyvek đựng dụng cụ tiệt khuẩn dạng cuộn (phẳng) NWTY0570; NWTY7570; NWTY1070; NWTY1570; NWTY2070; NWTY2570; NWTY3070; NWTY3570; NWTY4070; NWTY4570; NWTY5070 Albert Browne Limited STERIS Corporation Dùng để đóng gói dụng cụ trong quá trình tiệt khuẩn Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị chẩn đoán Invitro; Quy tắc 4 TTBYT Loại A