STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít cố định dây chằng tự tiêu PLA Euroscrew NG TEKNIMED SAS / FRANCE TEKNIMED SAS / FRANCE Vít cố định dây chằng tự tiêu dùng trong phẫu thuật tạo hình dây chằng Quy tắc 8, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D
2 Vít cố định dây chằng tự tiêu TCP Euroscrew TCP NG TEKNIMED SAS / FRANCE TEKNIMED SAS / FRANCE Vít cố định dây chằng tự tiêu dùng trong phẫu thuật tạo hình dây chằng Quy tắc 8, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D