STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng NSE Elecsys NSE Roche Diagnostics GmbH Roche Diagnostics GmbH Định lượng enolase đặc hiệu thần kinh (NSE) trong huyết thanh người. Dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch cobas e 801. Quy tắc 3.6, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại C