STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu chuẩn bị nướu răng RACEGEL; RACESTYPTINE Solution SEPTODONT SEPTODONT Sử dụng làm co lợi răng trước khi lấy dấu răng và trám các xoang Quy tắc 5, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A