STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn phẫu thuật và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co., KG Đặt bệnh nhân nằm ở chiều cao và tư thế phù hợp Quy tắc 12, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A