STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm nhận ảnh kỹ thuật số và phụ kiện đi kèm Theo phụ lục Theo phụ lục Rayence Co., Ltd. Đưa ra hình ảnh chụp X-Quang để bác sĩ chuẩn đoán tình trạng cơ thể bệnh nhân Quy tắc 10, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C