STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 (Họ) Khay chỉnh nha trong suốt Theo phụ lục Theo phụ lục Ortho Organizers, Inc. Khay chỉnh nha trong suốt là một loạt các khay nhựa trong suốt với lực phân bổ nhẹ, đều, được chỉ định để điều trị các răng hô, móm hoặc chen chúc. Quy tắc 5, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A