STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị điều trị khô miệng - Salipen Salipen GN-U Saliwell Ltd., Israel Saliwell Ltd., Israel Điều trị chứng khô miệng bằng cách tạo ra cách kích thích điện trong miệng với cường độ thấp. Quy tắc 9 TTBYT Loại B