STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giá Đỡ / Vỏ Đỡ Peel Away Sheath (8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr) Well Lead Medical Co., Ltd Well Lead Medical Co., Ltd 0102637711 Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B