STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo & váy chì 2 mảnh (Bảo vệ toàn thân) MAXX; OPTIXX UniRay Medical LLP, Ấn Độ UniRay Medical LLP, Ấn Độ Dùng che chắn tia X để bảo vệ toàn thân trong môi trường sử dụng tia X Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Áo khoác chì (Bảo vệ toàn thân) MAXX; OPTIXX UniRay Medical LLP, Ấn Độ UniRay Medical LLP, Ấn Độ Dùng che chắn tia X để bảo vệ toàn thân trong môi trường sử dụng tia X Quy tắc 4 TTBYT Loại A
3 Áo chì bảo vệ phía trước (Tạp giể chì) COAT APPRON UniRay Medical LLP, Ấn Độ UniRay Medical LLP, Ấn Độ Dùng che chắn tia X để bảo vệ phần trước cơ thể trong môi trường sử dụng tia X Quy tắc 4 TTBYT Loại A
4 Áo chì bảo vệ phía trước (Tạp giể chì) SURGICAL APPRON UniRay Medical LLP, Ấn Độ UniRay Medical LLP, Ấn Độ Dùng che chắn tia X để bảo vệ phần trước cơ thể trong môi trường sử dụng tia X Quy tắc 4 TTBYT Loại A
5 Yếm chì bảo vệ cổ (Giáp Cổ Chì) UNIVERSAL; BALANCE; ELEGANCE; UNISON UniRay Medical LLP, Ấn Độ UniRay Medical LLP, Ấn Độ Dùng che chắn tia X để bảo vệ phần cổ trong môi trường sử dụng tia X Quy tắc 4 TTBYT Loại A