STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sứ dùng trong nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục Shenzhen Xiangtong Co. Ltd., China - Dùng làm răng giả cố định và răng giả tháo lắp. Quy tắc 5, mục 3 TTBYT Loại B