STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị Gavi / Gavi Instrument GAVI-INS-01 Genea Biomedx Pty Ltd, Australia Genea Biomedx Pty Ltd, Australia Máy Gavi được thiết kế để sử dụng trong phòng khám hoặc môi trường phòng thí nghiệm để chuẩn bị và trữ bằng phương pháp thủy tinh hóa noãn, phôi, hợp tử, phôi phân chia, phôi nang. Quy tắc 2 TTBYT Loại B
2 Thiết bị Geri/ Geri Instrument GERI-INS-01 Genea Biomedx Pty Ltd, Australia Genea Biomedx Pty Ltd, Australia Thiết bị Geri là tủ cấy phôi được thiết kế để sử dụng trong lưu trữ và bảo quản phôi ở hoặc gần nhiệt độ cơ thể. Quy tắc 2 TTBYT Loại B
3 Thiết bị Geri+ / Geri+(Plus) Instrument GERI-INS-02 Genea Biomedx Pty Ltd, Australia Genea Biomedx Pty Ltd, Australia Thiết bị Geri + là tủ cấy phôi được thiết kế để sử dụng trong lưu trữ và bảo quản phôi ở hoặc gần nhiệt độ cơ thể. Quy tắc 2 TTBYT Loại C