STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 3M™ Tegaderm™ Film Băng phim dính y tế trong suốt Tegaderm™ Theo phụ lục Theo phụ lục 3M Deutschland GmbH Tegaderm™ Film có thể được sử dụng để che chở và bảo vệ các vị trí catheter và vết thương, để duy trì môi trường ẩm giúp vết thương mau lành, như là lớp phủ thứ cấp, bảo vệ trên da có nguy cơ tổn thương, bảo vệ các thiết bị cho da, che phủ trên vết bỏng độ một hoặc độ hai, và như một lớp phủ bảo vệ mắt. Không sử dụng băng thay thế cho chỉ khâu và các phương pháp đóng vết thương khác. Quy tắc 1, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B