STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ram canula dùng cho thở mũi, Nuflow Theo phụ lục Theo phụ lục Medin Medical Innovations GmbH Cố định trên mặt bệnh nhân và Kết nối với dây thở dẫn luồng khí từ máy thở vào đường hô hấp của bệnh nhân. Quy tắc 2, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B