STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nút chặn kim luồn HEPARIN CAP Jiangsu Webest – Trung Quốc Jiangsu Webest – Trung Quốc Bảo vệ kim luồn Quy tắc 2, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Dây nối bơm tiêm điện EXTENSION SET Jiangsu Webest – Trung Quốc Jiangsu Webest – Trung Quốc Bộ nối dài để tiêm tĩnh mạch Quy tắc 2, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B